Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

Odmítnout vše můžete zde.

 

 

www.brbags.cz

 


VŠE O NÁKUPU » Ochrana osobních údajů
 
ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 

Osobní údaje zákazníků a dalších osob /dále též "subjekt OÚ"/, jejichž osobní údaje firma Roman Jasník zpracovává, jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Správcem získaných osobních údajů je Roman Jasník, IČO:67697461, se sídlem Moravská 2875/122,700 30 Ostrava - Zábřeh (dále „správce“).


Kontakt pro komunikaci - tel. číslo +420 732335003 nebo e-mail: obchod@kozenetasky.com

Zákazník a další osoby jsou povinny své osobní údaje (např. při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a bez zbytečného odkladu informovat správce o změně ve svých osobních údajích.

Osobní údaje, které nám poskytujete a které my zpracováváme, slouží k uzavření smlouvy a k jejímu plnění, bez těchto údajů by to bohužel nebylo možné.

Jedná se o:

 • jméno a příjmení /název firmy-společnosti/
 • adresa
 • telefonní číslo
 • emailová adresa
 • bankovní spojení, bankovní účet
 • přehled (historie) realizovaných nákupů

Výše uvedené osobní údaje, které poskytujete, jsou zpracovány na základě níže uvedeného právního základu:

 • plnění či uzavření smlouvy
 • nákup a prodej zboží a služeb, fakturace, vzájemná komunikace
 • plnění právní povinnosti
 • povinnost dle českého práva nebo práva EU - Zákon o účetnictví atd.
 • oprávněný zájem
 • Váš kvalifikovaný souhlas (pokud nám byl udělen)
 • zasílání obchodních sdělení elektronickou formou

Vaše osobní údaje si předáváme pouze v rámci naší firmy Roman Jasník. Vaše osobní údaje mohou být dále v nezbytném rozsahu poskytnuty a zpřístupněny třetím stranám. Jde o níže uvedené okruhy příjemců:

 • naši dodavatelé pro zajištění logistiky (dodávka zboží a služeb) – plnění smlouvy
 • naši partneři pro zajištění kampaní, reklamace a získání zpětné vazby pro vylepšení zboží a služeb poskytovaných našim zákazníkům – oprávněný zájem (vylepšení zboží a služeb)
 • auditorské společnosti – plnění právní povinnosti
 • IT společnosti – na základě oprávněného zájmu. Jedná se o outsourcing IT služeb a případný přístup k osobním údajům v rámci správy IT systému
 • dodavatelé (výrobci) IT Produktů - v rámci reportingu jsou dodavatelům předávány informace (osobní údaje) o našich obchodních partnerech
 • orgány státní správy - daňové úřady, zdravotní pojišťovny, sociální pojišťovny, soudy, soudní exekutoři a podobně - na základě plnění právní povinnosti

Každý subjekt / třetí stranu, které Vaše osobní údaje za výše uvedeným účelem předáváme (pokud se nejedná o plnění právní povinnosti) zavazujeme smlouvou, která mimo jiné ustanovuje:

 • povinnost chránit osobní údaje
 • povinnost mlčenlivosti
 • povinnost spolupráce při kontrole dodržování ustanovení GDPR

Vaše osobní údaje uchováváme v závislosti na účelu, pro který osobní údaje zpracováváme. Vaše osobní údaje uchováváme minimálně po dobu trvání smlouvy. Ve většině případů jsme nuceni uchovávat Vaše osobní údaje v souladu se zákony (Zákon o účetnictví atd.), to je zpravidla po dobu 10 let.

Pokud Vás zajímají konkrétní jednotlivé lhůty uchování Vašich osobních údajů, neváhejte kontaktovat.

Firma Roman Jasník dodržuje principy zavedené nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a je připravena plně spolupracovat při výkonu Vašich práv.

Dle GDPR jsou Vaše práva:

 • právo subjektu OU být zapomenut, být vymazán (článek 17 GDPR)
 • právo subjektu OU být seznámen s údaji, které správce či zpracovatel o subjektu má (článek 15 GDPR)
 • právo subjektu OU vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů (článek 21 GDPR)
 • právo subjektu OU na omezení zpracování (článek 18 GDPR)
 • právo subjektu OU mít možnost přenést své osobní údaje od správce k třetímu subjektu (článek 20 GDPR)
 • právo subjektu OU žádat lidský přezkum v případě automatizovaného rozhodování (článek 22 GDPR)
 • právo subjektu OU aktualizovat své osobní údaje tak, aby jejich neaktuální verze mu nezpůsobila újmu (článek 16 GDPR

Výmaz (zapomenutí) – Vaše osobní údaje budou vymazány s výjimkou údajů nezbytných pro plnění právní povinnosti, údajů nezbytných pro obhajobu právních nároků či údajů nezbytných pro ochranu veřejných zájmů.

Přístup (seznámení s údaji, které o Vás máme – bude Vám poskytnuta kopie všech osobních údajů, které o Vás vedeme s výjimkou našeho duševního vlastnictví nebo našeho obchodního tajemství a dále pak případů, kdy by mohlo dojít k předání osobních údajů jiných osob.

Vznést námitku proti zpracování osobních údajů – můžete kdykoliv vznést námitku, která bude projednána odpovídajícím způsobem tak, aby nedošlo k poškození Vašich zájmů. Námitku lze uplatnit v případech kdy je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany nebo proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo profilování. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Omezení zpracování osobních údajů – na základě Vaší námitky dojde k omezení zpracování Vašich osobních údajů. Do vyřešení námitky je zpracování osobních údajů omezeno.

Přenesení osobních údajů – pokud jste nám poskytl(a) své osobní údaje na základě smlouvy nebo souhlasu budou Vám Vaše osobní údaje vyexportovány ve strukturovaném běžně používaném elektronickém formátu tak, abyste si je mohl(a) přenést k třetí straně.

Žádat lidský přezkum v případě automatizovaného rozhodování – máte-li pochybnost o správnosti automatizovaného rozhodování na základě Vámi poskytnutých osobních údajů, zajistíme provedení rozhodnutí oprávněnou rolí.

Aktualizovat své osobní údaje tak, aby jejich neaktuální verze Vám nezpůsobila újmu – zajistíme aktualizaci Vašich osobních údajů na základě Vašeho podnětu.

Firma Roman Jasník Vás v souladu s článkem 21 odst. 4 GDPR zvlášť informuje, že máte právo namítat automatizované individuální rozhodování podle článku 21 GDPR a, že podle § 21 odst. 2 GDPR máte právo kdykoliv namítat proti zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu (viz. výše). Zároveň Vás informujeme, že v případě podezření, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány neoprávněně, máte právo podat Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky stížnost.